چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , مهران آرین , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش رفت و آمدهای درون شهری ضرورت نیاز به فضاهای زیرزمینی جهت تأسیسات و ارتباطات شهری روز به روز بیشتر احساس می شود. از سوی دیگر اجرای ایمن و در عین حال اقتصادی تونل ها مستلزم شناخت واکنش زمین در مقابل حفر تونل می باشد. این واکنش به صورت تغییر میدان تنش و تغییر مکان ها در توده اطراف تونل ظاهر می شود. در شرایطی که امکان نشست وجود دارد، برای حفر تونل و نگهداری آن باید از روشهایی استفاده کرد که نشست زمین به حداقل ممکن محدود شود. با توجه به اهمیت این مسأله، در این مقاله میزان نشست سطح زمین در مسیر خط دو قطار شهری مشهد و در اعماق مختلف، با استفاده از نرم افزار محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, خط دو قطار شهری مشهد, نشست سطح زمین, نرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019904,
author = {سلمه افشار and غفوری, محمد and مهران آرین and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خط دو قطار شهری مشهد، نشست سطح زمین، نرم افزار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی
%A سلمه افشار
%A غفوری, محمد
%A مهران آرین
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]