چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول )

نویسندگان: حیدر رستگارثانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین منابع قرضه سد های خاکی یکی از مباحث اساسی در مطالعات امکان سنجی احداث سدها می باشد که در برخی موارد عدم امکان تامین منابع قرضه با ویژگی های ژئوتکنیکی مناسب و با صرفه اقتصادی، احداث سد را توجیه ناپذیر می نماید. در این مقاله ضمن بررسی موقعیت و مکان تامین منابع قرضه ریز دانه سد گلول شیروان، ویژگی های ژئوتکنیکی آن از قبیل دانه بندی، واگرایی، نفوذپذیری و تراکم مورد ارزیابی قرارگرفته و در پایان نتایج بدست آمده تحلیل و ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, مکانیابی, قرضه ریزدانه, واگرایی, نفوذپذیری, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019905,
author = {رستگارثانی, حیدر and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکانیابی، قرضه ریزدانه، واگرایی، نفوذپذیری، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول
%A رستگارثانی, حیدر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]