چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه )

نویسندگان: آرام اردلان زاده , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , خانش پور محمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذپذیری سنگهای درزه دار به شدت با ویژگی های ناپیوستگی ها مانند درجه درزه شدگی، بازشدگی درزه، پیوستگی درزه و حضور مواد پرکننده هوازده، در ارتباط است . بررسی جعبه های مغزه های حفاری شده، این اجازه را می دهد که درجه درزه شدگی و بازشدگی درزه ها را تخمین بزنیم اما با این وجود پیوستگی درزه ها ومواد پرکننده هوازده قابل تشخیص نیستند . از این رو کیفیت توده سن گ تشخیص داده می شود . دراین مقاله نفوذپذیری توده سنگ (SPI) توسط شاخص نفوذپذیری ثانویه ساختگاه سد سیازاخ با استفاده از روش شاخص نفوذپذیری ثانویه ارزیابی شده است . در نهایت راهکارهای مناسب برای بهسازی توده سنگ پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, سدسیازاخ, نفوذپذیری ثانویه, بهسازی, تزریق, کیفیت توده سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019907,
author = {اردلان زاده, آرام and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and خانش پور محمد},
title = {بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سدسیازاخ، نفوذپذیری ثانویه، بهسازی، تزریق، کیفیت توده سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه
%A اردلان زاده, آرام
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانش پور محمد
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]