چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی سد زیرزمینی ابیورد )

نویسندگان: افسانه مرآتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , نرجس قهرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم و قابل توجه در سراسر دنیا حفظ و نگهداری از منابع آب است، مطالعات و تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شده است و یکی از راهکارهای پیشنهادی سدزیرزمینی است . این سدها مسیر جریان زیرزمینی را قطع نموده و با ممانعت از حرکت طبیعی آب، ذخیره خوبی را فراهم مینماید . این نوع سدها در کشورهایی مانند ایران که سطح آب زیرزمینی نوسان زیادی را در فصول خشک و مرطوب نشان میدهد مناسب میباشد و راه مفیدی جهت تصفیه و ذخیره آب محصوب میشود . در این مقاله پس از مطالعات میدانی و ژئوالکتریک منطقه و ،مکان یابی بهترین گزینه برای احداث سد و تایین نحوه اجرا، با استفاده از نرم افزار، مدل بهینه مصرف از سد مورد نظر نیز ارائه شده است

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, ذخایرآبی, آب زیرزمینی, ابیورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019908,
author = {مرآتی, افسانه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and قهرمانی, نرجس},
title = {بررسی سد زیرزمینی ابیورد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سد زیرزمینی- ذخایرآبی-آب زیرزمینی- ابیورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سد زیرزمینی ابیورد
%A مرآتی, افسانه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A قهرمانی, نرجس
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]