چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز )

نویسندگان: علی رضائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دقیق رفتار مهندسی توده سنگهای محل پروژههایی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگی مهندسی توده سنگهای ساختگاه، از جمله کیفیت توده سنگ، و معیارهای شکست ضروری به نظر میرسد. یکی از روشهای رایج بررسی کیفیت توده سنگها، طبقه بندی مهندسی آنها است . با طبقه بندی توده سنگهای ساختگاه در واحدهای مشابه میتوان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود. بدینمنظور، توده سنگهای ساختگاه سد تراز، به چهار واحد مجزا تقسیم بندی گردید. پارامترهای مهندسی نظیر مقاومت تراکمی و ویژگی های مکانیکی ناپیوستگی ها برای هرکدام از (RQD) شاخص کیفی سنگ ، (UCS) تک محوره ی سنگ انجام گرفته GSI و (RMR) واحدها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعات، طبقه بندی های ژئومکانیکی و در انتها نیز معیارهای شکست هوک و براون برای توده سنگهای محل سد تعین و خصوصیات مقاومتی توده سنگها برآورد گردید

کلمات کلیدی

, معیار های شکست, کیفیت توده سنگ , کنگلومرا بختیاری, سد تراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019910,
author = {رضائی, علی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معیار های شکست، کیفیت توده سنگ ، کنگلومرا بختیاری، سد تراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز
%A رضائی, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]