چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک )

نویسندگان: مسعود اصغریان رستمی , ابراهیم قاسمی نژاد , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در روستای زیارت کلا در جنوب بهشهر و شرق ساری در محدوده البرز مرکزی واقع شده است

کلمات کلیدی

, پالئواکولوژی, فرامینیفرهای پلانکتونیک, فرامینیفرهای بنتونیک, البرز مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019918,
author = {اصغریان رستمی, مسعود and ابراهیم قاسمی نژاد and وحیدی نیا, محمد},
title = {بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پالئواکولوژی، فرامینیفرهای پلانکتونیک، فرامینیفرهای بنتونیک، البرز مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک
%A اصغریان رستمی, مسعود
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A وحیدی نیا, محمد
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]