دهمین کنفرانس ماده چگال ایران 1389 , 2011-01-26

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4 )

نویسندگان: طیبه شیرزاد , حسین اصغر راهنمای علی آباد , محمد حسینی , محمد رضا بنام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4

کلمات کلیدی

, بررسی خواص ساختاری, الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019946,
author = {طیبه شیرزاد and حسین اصغر راهنمای علی آباد and حسینی, محمد and محمد رضا بنام},
title = {بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران 1389},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4
%A طیبه شیرزاد
%A حسین اصغر راهنمای علی آباد
%A حسینی, محمد
%A محمد رضا بنام
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران 1389
%D 2011

[Download]