چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی )

نویسندگان: الهام سادات خالقی میران , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مجتبی سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی

کلمات کلیدی

, توده سنگ, نشت آب, آزمایش لوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019961,
author = {خالقی میران, الهام سادات and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and مجتبی سیدی},
title = {ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {توده سنگ، نشت آب، آزمایش لوژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی
%A خالقی میران, الهام سادات
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A مجتبی سیدی
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]