سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد

کلمات کلیدی

, افت سطح آب, نشست زمین, آبخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019966,
author = {سلمه افشار and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت سطح آب، نشست زمین، آبخوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد
%A سلمه افشار
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]