همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی , 2007-06-19

عنوان : The Comparison of mental imagery ... ( مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال )

نویسندگان: روح الله حسنی , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال در آزمودنی های نوجوان 14- 12 سال شهر دامغان انجام شد. نتایج نشان داد که تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت مورد نظر اثر داشته و باعث بهبود یادگیری مهارت دریبل فوتبال گردید.

کلمات کلیدی

, تصویرسازی ذهنی, یادگیری, اجرا و دریبل فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101999,
author = {روح الله حسنی and سهرابی, مهدی},
title = {The Comparison of mental imagery ...},
booktitle = {همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصویرسازی ذهنی، یادگیری، اجرا و دریبل فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Comparison of mental imagery ...
%A روح الله حسنی
%A سهرابی, مهدی
%J همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی
%D 2007

[Download]