تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2006-1)

عنوان : ( مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بابونه با نام علمی (Matricaria chamomila L.) یک گیاه دارویی ارزشمند است که از گل‌های آن در صنایع داروسازی ، آرایشی و بهداشتی استفاده فراوانی میشود. خواص درمانی این گیاه به لحاظ وجود ترکیباتی از گروه فلاونونیدها ، کومارین‌ها و اسانس‌ها است. ازجمله مهمترین این خواص می‌توان به خواص ضد تورم ، ضد نفخ ، ترمیم کننده زخم‌های پوستی و اشتهاآور اشاره کرد. اسانس این گیاه دارای ترکیبات ارزشمندی چون کامازولن ، آلفابیسابلول و آلفا بیسا بلول اکسیدA و B می‌باشد. باتوجه به نیاز صنایع داروسازی داخلی به این گیاه و با درنظر گرفتن خواص کیفی بابونه‌های خودروی ایران بذور چهار رقم اصلاح شده جرمانیا، بودگلد، بونا و گورال که از آلمان و اسلواکی خریداری شد در شرایط آب و هوایی مشهد کشت گردید. درمرحله گلدهی کامل شاخص‌های رشد مانند ارتفاع بوته، قطر گل، درصد ماده خشک، عملکرد گل و میزان اسانس و میزان کامازولن موجود در اسانس اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که در ارقام بودگلد و گورال ارتفاع بوته بطور معنی‌داری بیشتر از دو رقم دیگر بود در حالی که اندازه گل در ارقام بودگلد و بونا بطور معنی‌داری بیشتر از ارقام گورال و جرمانیا بود. از نظر عملکرد گل، رقم گورال با مقدار 15/221 گرم گل خشک در متر مربع برتر از بقیه بود و از این نظر با رقم بودگلد اختلاف معنی داری نداشت. کمترین عملکرد گل برابر 95/104 گرم گل خشک در متر مربع و مربوط به رقم بونا بود. مقایسه میزان اسانس ارقام نشان داد که بین برداشت‌ها در هر رقم از این نظر اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بیشترین میزان اسانس برابر965/0 درصد وزنی و در برداشت اول رقم بونا بدست آمد در حالی که کمترین میزان اسانس برابر 627/0درصد وزنی و از برداشت سوم رقم جرمانیا حاصل شد. مقایسه میزان کامازولن موجود در نمونه ها نشان داد که بابونه‌های مورد بررسی در تحقیق بین 6/9 تا 14 درصد کامازولن دارند. مقایسه کامازولن در برداشت‌های متوالی نشان داد که در هر چهار رقم مورد بررسی میزان کامازولن در برداشت دوم بیشتر از برداشت اول و سوم است. با توجه به کلیه نتایج بدست آمده می‌توان اظهار نمود که از نظر رشد و نمو و میزان اسانس و کامازولن در بین ارقام مورد بررسی در این تحقیق ارقام بودگلد و گورال برتر از بقیه بوده و برای شرایط آب و هوایی مشهد توصیه می‌گردند.

کلمات کلیدی

مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102002,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2006},
month = {January},
issn = {1735-0905},
keywords = {مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران
%A عزیزی ارانی, مجید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2006

[Download]