نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی پتانسیل قارچ های بیمارگر گیاهی در تولید نانو ذرات نقره )

نویسندگان: سورش آنیل کومار , سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توسعه روش های معتبر و زیست سازگاربرای تولید نانو مواد اهمیت زیادی دارد. سنتز بیولوژیکی.....

کلمات کلیدی

, قارچ های بیمارگر گیاهی, نانو ذرات نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020068,
author = {سورش آنیل کومار and اشرفی, سیدجمال and فلاح رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {بررسی پتانسیل قارچ های بیمارگر گیاهی در تولید نانو ذرات نقره},
booktitle = {نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {قارچ های بیمارگر گیاهی، نانو ذرات نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل قارچ های بیمارگر گیاهی در تولید نانو ذرات نقره
%A سورش آنیل کومار
%A اشرفی, سیدجمال
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]