نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار )

نویسندگان: بهاره عظیمیان , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , سیداحسان غیاثی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار که جدایه ها به 4 گروه تقسیم شدند و همه جدایه ها در خیار بیماریزا بودند.

کلمات کلیدی

, Pythium ultimum , گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020074,
author = {عظیمیان, بهاره and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت and غیاثی, سیداحسان},
title = {شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {Pythium ultimum ، گیاهچه خیار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار
%A عظیمیان, بهاره
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A غیاثی, سیداحسان
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]