نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( مقایسه بخشی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس S سیب زمینی ( Potato virus S) استان خراسان رضوی با سایر جدایه های PVS موجود در بانک ژن )

نویسندگان: سمیرا پاکباز , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه بخشی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس S سیب زمینی ( Potato virus S) استان خراسان رضوی با سایر جدایه های PVS موجود در بانک ژن

کلمات کلیدی

, توالی نوکلئوتیدی, ژن بیان کننده پروتئین پوششی, جدایه ویروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020076,
author = {پاکباز, سمیرا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {مقایسه بخشی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس S سیب زمینی ( Potato virus S) استان خراسان رضوی با سایر جدایه های PVS موجود در بانک ژن},
booktitle = {نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {توالی نوکلئوتیدی، ژن بیان کننده پروتئین پوششی، جدایه ویروس S},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بخشی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس S سیب زمینی ( Potato virus S) استان خراسان رضوی با سایر جدایه های PVS موجود در بانک ژن
%A پاکباز, سمیرا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]