نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس )

نویسندگان: سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی , سورش آنیل کومار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس......

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020081,
author = {اشرفی, سیدجمال and فلاح رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and شاه طهماسبی, ناصر and سورش آنیل کومار},
title = {بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس},
booktitle = {نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {نانو ذرات، نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس
%A اشرفی, سیدجمال
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A سورش آنیل کومار
%J نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]