دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , 2010-10-21

عنوان : ( مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز )

نویسندگان: سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضا سبز شهری یکی از منابع تامین کننده نیاز روحی بشر در شهر هاست.

کلمات کلیدی

, کمبود منابع آبی, گسترش فضای سبز شهری, وتیور, جذب آلودگی ها, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020088,
author = {سلمان شوشتریان and تهرانی فر, علی},
title = {مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز},
booktitle = {دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمبود منابع آبی، گسترش فضای سبز شهری، وتیور، جذب آلودگی ها، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز
%A سلمان شوشتریان
%A تهرانی فر, علی
%J دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب
%D 2010

[Download]