نقد ادبی, دوره (3), شماره (9), سال (2010-6) , صفحات (91-114)

عنوان : ( نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی )

نویسندگان: سمیرا بامشکی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایت شنو یکی از چهار نقش اصلی در روایت (نویسنده واقعی،خواننده واقعی،راوی و روایت شنو)است؛از این رو آگاهی از آن به شناخت ویژگی های متن روایی منجر میشود.پرسش مقاله حاضر این است که تاثیر علایق و واکنشهای مخاطب در بسط داستان و نحوه گسترش پیرنگ چگونه است؟ و روایت شنو چه نقش های دیگری در روایت دارد؟ روایت شنو در مثنوی بسیار آشکار است؛ راوی مستقیم او را مورد خطاب قرار می دهد و مخاطبی است که اقتدار دارد و از راه نظرها و پاسخ های واقعی ادراک می شود.بنابراین نقشی تعیین کنندخ در روایت دارد تا جایی که سوالها و پاسخها و کنش هایش حتی می تواند مسیر پیرنگ را تغییر دهد.به طور کلی، چهار نقش منحصر به فرد و مهم را می‌توان برای روایت‌شنوی مثنوی برشمرد که در این مقاله به بررسی این نقش‌ها می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

, روایت شنو, روایت‌شناسی, مثنوی, مولوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020102,
author = {بامشکی, سمیرا and قوام, ابوالقاسم},
title = {نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {9},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {91--114},
numpages = {23},
keywords = {روایت شنو، روایت‌شناسی، مثنوی، مولوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی
%A بامشکی, سمیرا
%A قوام, ابوالقاسم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]