اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی , 2011-02-15

عنوان : ( ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2 )

نویسندگان: الهام حاج هاشمی , مجید پاکیزه , محمد رضا امید خواه نسرین , امیر نژادمقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2

کلمات کلیدی

, غشا نانوکامپوزیت, پلی سولفون, اکسید تیتانیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020138,
author = {حاج هاشمی, الهام and پاکیزه, مجید and محمد رضا امید خواه نسرین and نژادمقدم, امیر},
title = {ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشا نانوکامپوزیت-پلی سولفون-اکسید تیتانیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و تعیین مشخصات غشا شبکه ترکیبیPSf/TiO2
%A حاج هاشمی, الهام
%A پاکیزه, مجید
%A محمد رضا امید خواه نسرین
%A نژادمقدم, امیر
%J اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی
%D 2011

[Download]