اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی , 2011-02-15

عنوان : ( بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان )

نویسندگان: سیدعلی اکبر منصوری , مجید پاکیزه , ابوالفضل کیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی شکل شناسی غشاهای ساخته شده به روش وارونگی فازی خشک/مرطوب توسط دستگاه میکروسکوپ الکترون پویشی (SEM) انجام پذیرفت. نتایج SEM و گازتراوایی نشان داد که با افزایش نقطه جوش انعقادکننده ها در حمام انعقاد، ضخامت لایه چگال ونیز انتخاب پذیری CO2/CH4 افزایش در حالی که عیوب در لایه چگال و تراوش پذیری گازها کاهش یافت. افزایش دمای حمام انعقاد موجب ازدیاد ماکروحفرات وافزایش تراوایی متان ودر نهایت کاهش انتخاب پذیری CO2/CH4 گردید.

کلمات کلیدی

, دمای حمام انعقاد , مشخصات ساختاری , گازتراوایی , غشای پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020155,
author = {منصوری, سیدعلی اکبر and پاکیزه, مجید and کیان, ابوالفضل},
title = {بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {دمای حمام انعقاد - مشخصات ساختاری - گازتراوایی -غشای پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان
%A منصوری, سیدعلی اکبر
%A پاکیزه, مجید
%A کیان, ابوالفضل
%J اولین کنفرانس ملی غشا و فرایند های غشایی
%D 2011

[Download]