علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : Study of Socio-Economic Effects of Agriculture Product Insurance ( بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تلاش شده است، اثرهای اقتصادی، اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش، از راه تکمیل200 پرسشنامه در سال 1382 از زارعین شهرستان مشهد و به روش نمونه‌گیری تصادفی، به دست آمده است. بعد کیفی در این تحقیق، بیشتر در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق فوق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه عبارت است از: نرخ حق بیمه، تبلیغات، میزان غرامت پرداختی، بیمه گروهی یا فردی، عوامل اجتماعی (سن، تحصیلات، افراد خانوار و مانند آن)، عوامل اقتصادی (سرمایه زارع، نوع مالکیت و از این دست) بر پذیرش بیمه موثر بوده اند. علاوه بر این تأثیر بیمه بر کاهش ریسک، بهبود عملکرد و افزایش اطمینان، از جمله نتایج عوامل میزان موفقیت بیمه در پیشبرد هدفهای تولیدی است. که طی بررسی، آشکار شد، این نتایج، مثبت، و به میزان زیاد، درخور ملاحظه است. نداشتن آگاهی، از مهمترین دلایل نپذیرفتن یا خودداری کردن زارعان از بیمه محصولات کشاورزی به شمار می‌آید؛ بنابراین، بیمه را باید دومین روشی دانست که زارعان، پس از روش کشت، برای رویارویی با خطرها در پیش می‌گیرند

کلمات کلیدی

, بررسی اثرات اقتصادی, اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102018,
author = {کهنسال, محمدرضا},
title = {Study of Socio-Economic Effects of Agriculture Product Insurance},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of Socio-Economic Effects of Agriculture Product Insurance
%A کهنسال, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]