علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (13), شماره (3), سال (2008-2) , صفحات (575-589)

عنوان : ( بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی )

نویسندگان: محمد ملکدار , مهدی کاظم نژاد , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان مازندران یکی از قطب های عمده کشاورزی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد.

کلمات کلیدی

, ماتریس تحلیل سیاستی, کلزا, مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020193,
author = {محمد ملکدار and مهدی کاظم نژاد and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی},
journal = {علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد},
year = {2008},
volume = {13},
number = {3},
month = {February},
issn = {1562-5559},
pages = {575--589},
numpages = {14},
keywords = {ماتریس تحلیل سیاستی، کلزا، مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی
%A محمد ملکدار
%A مهدی کاظم نژاد
%A همایونی فر, مسعود
%J علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد
%@ 1562-5559
%D 2008

[Download]