اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (141-159)

عنوان : ( برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران )

نویسندگان: حبیبه شرافتمند , مسعود همایونی فر , حسین مهرابی بشر آبادی , علی اکبر باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران

کلمات کلیدی

, موجودی سرمایه, نرخ استهلاک سرمایه, زیربخش های کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020197,
author = {حبیبه شرافتمند and همایونی فر, مسعود and حسین مهرابی بشر آبادی and علی اکبر باغستانی},
title = {برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5524},
pages = {141--159},
numpages = {18},
keywords = {موجودی سرمایه، نرخ استهلاک سرمایه، زیربخش های کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران
%A حبیبه شرافتمند
%A همایونی فر, مسعود
%A حسین مهرابی بشر آبادی
%A علی اکبر باغستانی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]