اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2011-2) , صفحات (384-392)

عنوان : ( الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران )

نویسندگان: مرضیه قدمی کوهستانی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه‌های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می‌کند و بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است.‌ در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت‌های در مرغداری و خرده‌فروشی در سال‌های 88-1381 و الگو‌ی آستانه‌ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش‌های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش‌های قیمت، بیشتر و سریع‌تر به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی‌داری بر نوسان‌های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به‌نظر می‌رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به‌وجود آمده باشد، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های حمایتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی

, نتقال قیمت, ایران, الگوی آستانه‌ای, گوشت مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020199,
author = {قدمی کوهستانی, مرضیه and افسانه نیکوکار and دوراندیش, آرش},
title = {الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {3},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {384--392},
numpages = {8},
keywords = {نتقال قیمت، ایران، الگوی آستانه‌ای، گوشت مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A افسانه نیکوکار
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2011

[Download]