یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید بر برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. ) تحت تنش کم آبی )

نویسندگان: فرید شکاری , آرش پاکمهر , مهدی راستگو , مریم وظایفی , میر جلیل قریشی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید بر برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. ) تحت تنش کم آبی

کلمات کلیدی

, لوبیا چشم بلبلی , سالیسیلیک اسید , کم آبی , پرایمینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020211,
author = {فرید شکاری and آرش پاکمهر and راستگو, مهدی and مریم وظایفی and میر جلیل قریشی نسب},
title = {تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید بر برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. ) تحت تنش کم آبی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوبیا چشم بلبلی - سالیسیلیک اسید - کم آبی - پرایمینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید بر برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. ) تحت تنش کم آبی
%A فرید شکاری
%A آرش پاکمهر
%A راستگو, مهدی
%A مریم وظایفی
%A میر جلیل قریشی نسب
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]