اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4) , صفحات (59-70)

عنوان : ( بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه )

نویسندگان: حمید توانا , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عقلایی رفتار کردن مصرف کننده اولین و اساسی ترین پیش فرض ارایه و بسط تئوری های اقتصادی در زمینه رفتار مصرف کننده است. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که مدل تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد و این فرضی غیر قابل آزمون است. لذا باید صحت فرضیه رفتار عقلایی اثبات شود. تنها راه برای بررسی رفتار عقلایی مصرف کننده، کاربرد اصول ترجیحات آشکار شده است. داده های مورد استفاده شامل قیمت و مقادیر مصرفی ماهانه در فاصله سال های 85-1383 انواع روغن نباتی از فروشگاه های رفاه کل کشور است. نتایج آزمون، حاکی از وجود 13 تناقض بود که با بررسی شاخص تعمیمی افریت نیز برطرف نشد و با روش نموداری دی پرتی دو زیر دوره فروردین 83 تا آذر 84 و دی ماه 84 تا اسفند 85 بدون تناقض تشخیص داده شد. شکست تابع مطلوبیت بصورت کاهش مصرف در اکثر روغن های نباتی جامد مورد مطالعه و ثبات تقریبی در مصرف روغن های مایع ظاهر شده است. پس با تداوم سیاست های بهداشتی و تبلیغاتی در زمینه مضرات روغن نباتی جامد می توان کاهش مصرف این محصول را در خانوارهای ایران انتظار داشت.

کلمات کلیدی

, اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده, تابه مطلوبیت نئوکلاسیک, تئوری افریت, شاخص تعمیم یافته افریت, روغن نباتی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020249,
author = {حمید توانا and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-4722},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده، تابه مطلوبیت نئوکلاسیک، تئوری افریت، شاخص تعمیم یافته افریت، روغن نباتی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه
%A حمید توانا
%A همایونی فر, مسعود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2008

[Download]