مهندسی مکانیک مجلسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-11) , صفحات (45-50)

عنوان : ( شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر )

نویسندگان: مهدی رضائی فریمانی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، شبیه‏سازی‏های دینامیک مولکولی و اجزاء محدود برای پیشبینی خواص مکانیکی فلز تک کریستال نقره دارای سوراخ در ابعاد نانومتر انجام شده است. در شبیه‏سازی دینامیک مولکولی، روش انتقال لایه‫ای از سه بعد به دو بعد و در شبیه‏سازی اجزاء متناهی، مدل تنش صفحه‏ای بکار رفته‏اند. توسط این شبیه‏سازی‏ها، کاهش در مدول الاستیک ناشی از وجود سوراخ ها، شکل سوراخ ها و ترتیب قرارگیری سوراخ های چندتایی مطالعه گردیده است. روند کاهش مدول الاستیسیته در شبیه‏سازی به روش اجزاء متناهی مشابه این روند در شبیه‏سازی به روش دینامیک مولکولی است؛ اما برای داشتن نتایج دقیق، انجام شبیه‏سازی اتمی لازم است

کلمات کلیدی

, روش دینامیک ملکولی, روش اجزاء متناهی, پتانسیل فینیس و سینکلر, انتقال لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020252,
author = {رضائی فریمانی, مهدی and اختراعی طوسی, حمید},
title = {شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر},
journal = {مهندسی مکانیک مجلسی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-1421},
pages = {45--50},
numpages = {5},
keywords = {روش دینامیک ملکولی، روش اجزاء متناهی، پتانسیل فینیس و سینکلر، انتقال لایه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر
%A رضائی فریمانی, مهدی
%A اختراعی طوسی, حمید
%J مهندسی مکانیک مجلسی
%@ 2008-1421
%D 2007

[Download]