چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA )

نویسندگان: نفیسه عراقیان , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دستگاه IVNAA، تضمین حفاظت فرد در برابر برخورد پرتوهای نامطلوب به بدن و جلوگیری از اثرات جانبی آن، اهمیت به سزایی دارد. در این مقاله با هدف کاهش شار گامای رسیده به بدن، بدون ایجاد تغییر بارزی در شار نوترون حرارتی رسیده به آن، با قراردادن حفاظ گاما در دو موقعیت مجزای اطراف چشمه و اطراف بیمار، تاثیر آن بر طیف انرژی گاما، شار کل گاما و شار نوترون حرارتی رسیده به بدن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با در نظرگرفتن این سه شاخص، حالت بهینه تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, روش فعالسازی نوترونی, حفاظ گاما, طیف انرژی گاما, شار کل گاما, شار نوترون حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020264,
author = {عراقیان, نفیسه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روش فعالسازی نوترونی،حفاظ گاما، طیف انرژی گاما، شار کل گاما، شار نوترون حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA
%A عراقیان, نفیسه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]