چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب )

نویسندگان: نجمه محمدی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوترون حرارتی به دلیل داشتن سطح مقطع گیراندازی بزرگ در روش IVNAA اهمیت زیادی دارد. اما تابش نوترون حرارتی به نمونه، به تنهایی برای داشتن نوترون حرارتی در تمامی عمق آن کافی نبوده و وجود نوترون سریع در طیف فرودی امری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است حدود انرﮊی و فراوانی نوترون های سریع مورد نیاز در طیف را به منظور افزایش یکنواختی شار نوترون حرارتی در مکعب آب به دست آوریم.

کلمات کلیدی

, فعالسازی نوترونی, یکنواختی, شار نوترون حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020265,
author = {محمدی, نجمه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {فعالسازی نوترونی، یکنواختی، شار نوترون حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب
%A محمدی, نجمه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]