چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA )

نویسندگان: عطیه ابراهیمی خانکوک , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعیین عناصر کم مقدار یکی از دغدغه های اصلی محققان برای تشخیص زودهنگام بیماری های خاص می باشد. یکی از روش های ﻣﺆثر و دقیق برای اندازه گیری عناصر کم مقدار، استفاده از فعالسازی نوترونی است. یکنواختیِ آهنگ فعالسازی در نمونه، از شرط های اساسی در استفاده از این روش است. پیش کندکننده ای که در مقابل فانتوم قرار می گیرد، می تواند در میزان یکنواختی بسیار ﻣﺆثرباشد. در این مقاله جنس و ضخامت ماده پیش کندکننده جهت ایجاد بهترین یکنواختی در عمق فانتوم آب تعیین می شود.

کلمات کلیدی

, فعالسازی نوترونی, دستگاه IVNAA, یکنواختی, فانتوم , شار نوترون های حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020268,
author = {ابراهیمی خانکوک, عطیه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فعالسازی نوترونی، دستگاه IVNAA، یکنواختی، فانتوم ، شار نوترون های حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA
%A ابراهیمی خانکوک, عطیه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]