چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه )

نویسندگان: یاسمن رضائی مقدم , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با بررسی ترکیبات مختلف حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA که برای تعیین دقیق عناصر بدن به کار می‌رود، به معرفی ترکیب حفاظ بهینه پرداخته شده است. ابتدا با تحلیل سطح مقطع‌ها و داده‌های کتابخانه‌ای حفاظ بهینه انتخاب و در مرحله بعد به منظور محک پیشنهاد اولیه حفاظ، با استفاده از کد MCNPX حالت واقعی شبیه‌سازی گردید. در نهایت ترکیب کربید بور به عنوان حفاظ آشکارساز‌های NaI پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, حفاظ, آشکارساز NaI, کد MCNPX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020269,
author = {رضائی مقدم, یاسمن and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {حفاظ، آشکارساز NaI، کد MCNPX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه
%A رضائی مقدم, یاسمن
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]