هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , مائده السادات مهاجر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- موفقیت درمان هایپرترمیا به پیش بینی دقیق و کنترل توزیع دما در بافت بستگی دارد. در این مطالعه با توجه به رفتار غیرفوریه ای بافت در درمان های تحت لیزر، توزیع دما به علت تفاوت خواص فیزیکی و گرمایی بافت سالم و تومور مورد مطالعه قرار گرفته است. معادله انرژی یک بعدی گذرا همراه با عبارات پرفیوژن و گرمای متابولیسم بافت بر اساس مدل های فوریه و غیر فوریه ای برای دو نمونه یک لایه ای و دو لایه ای با استفاده از روش عددی حجم کنترل کاملاٌ ضمنی، حل گردیده است. نتایج نشان می دهد در مسائل غیرفوریه، تغییر خواص فیزیکی و گرمایی در بافت سالم و تومور تاثیر بسزایی در توزیع دما در بافت، میزان آسیب دیدگی آن، سرعت موج گرمایی در بافت و در نتیجه زمان تغییر دمای عمق بافت دارد

کلمات کلیدی

, بافت بیولوژیکی, تابش لیزر, روش عددی, هایپرترمیا, هدایت غیر فوریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020289,
author = {آیانی, محمدباقر and مهاجر, مائده السادات},
title = {بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بافت بیولوژیکی، تابش لیزر، روش عددی، هایپرترمیا، هدایت غیر فوریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای
%A آیانی, محمدباقر
%A مهاجر, مائده السادات
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2010

[Download]