دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی , 2010-11-10

عنوان : ( نقش مبدل های حرارتی در امکان پذیری پروژه زیست محیطی بازیافت CO2در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )

نویسندگان: محمدرضا حامدغفاریان , مهدی پورافشاری چنار , علیرضا نجومی , حسن زارع علی ابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کار حاضر واحد بازیافت CO2 از دودکش های احتراقی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شبیه سازی شد. شبیه سازی انجام شده دارای دو قسمت آماده سازی گاز و تصفیه گاز از CO2 بود. در واحدهای محیط زیستی مصرف انرژی حرارتی از جمله مهمترین موارد است و باید به حداقل ممکن برسد. برای بازیافت حرارتی و صرفه جویی در مصرف گاز سوختی، به منظور تولید بخار، سه حالت متفاوت در نظر گرفته شد. در این سه حالت از مبدل های بازیافت گرما برای اهداف گوناگون استفاده شد. این اهداف عبارت بودند از پیش گرم کردن گاز خنثی، پیش گرم کردن خوراک برج احیای آمین، تولید بخار فشار پایین از گازهای حاصل از احتراق و پیش گرم کردن آب ورودی به برج فرونشاننده. از آنجا که این سه حالت باید قابل مقایسه با یکدیگر می بودند لذا تمامی شرایط در آن سه یکسان در نظر گرفته شد. در این میان حالت سوم، که در آن انرژی گاز خروجی از دودکش به منظور تولید بخار بازیافت می شود، از دو حالت دیگر مناسب تر بود. پس از آن حالت دوم، که مرسوم ترین نوع بازیافت در این فرآیند را نشان می دهد، حدود 0.69 MWh/ton CO2 ، مصرف انرژی کمتری داشت و مقداری نزدیکتری به نتایج مؤسسات تحقیقاتی را بدست داد.

کلمات کلیدی

, مبدل بازیافت حرارت, محیط زیست منطقه پارس جنوبی, فرآیند بازیافت CO2 , محلول MEA , برج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020315,
author = {محمدرضا حامدغفاریان and پورافشاری چنار, مهدی and علیرضا نجومی and حسن زارع علی ابادی},
title = {نقش مبدل های حرارتی در امکان پذیری پروژه زیست محیطی بازیافت CO2در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل بازیافت حرارت، محیط زیست منطقه پارس جنوبی، فرآیند بازیافت CO2 ، محلول MEA ، برج فرونشاننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مبدل های حرارتی در امکان پذیری پروژه زیست محیطی بازیافت CO2در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
%A محمدرضا حامدغفاریان
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A علیرضا نجومی
%A حسن زارع علی ابادی
%J دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
%D 2010

[Download]