دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16

عنوان : ( بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ )

نویسندگان: معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای رودهای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ

کلمات کلیدی

بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای رودهای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020331,
author = {بحرینی, معصومه and حبیبی نجفی, محمدباقر and باسامی, محمدرضا and مرتضی عباس زادگان and یاورمنش, مسعود and بهرامی, احمدرضا and اجتهادی, حمید},
title = {بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ},
booktitle = {دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای رودهای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ
%A بحرینی, معصومه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A باسامی, محمدرضا
%A مرتضی عباس زادگان
%A یاورمنش, مسعود
%A بهرامی, احمدرضا
%A اجتهادی, حمید
%J دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
%D 2011

[Download]