پنجمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران , 2010-05-04

عنوان : ( ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست )

نویسندگان: محمد شکوهیان , محمّد قاضی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک از جمله مسائلی است که در اغلب کشورهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. رشد سریع شهرها، افزایش روز افزون تعداد وسائط نقلیه، و نیاز به تردد برای رفع نیازها، باعث آلودگی شهرهای بزرگ و متوسط در این کشورها شده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با مشکل آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک مواجه می باشد. رشد شهرها در دو سه ده اخیر باعث افزایش تعداد وسائط نقلیه گشته است، و خصوصاً در شهرهای بزرگ، آلودگی ترافیکی از جمله مسائلی است که سلامت شهروندان را مورد مخاطره قرار می دهد. آلاینده هائی که در اثر ترافیک وارد اتمسفر می شوند شامل: اکسیدهای نیتروژن، منو اکسید کربن، دی اکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار، ذرات و ازون می باشند که هریک از اینها اثرات زیانباری برروی سلامت انسان دارند. در این مقاله آلودگی ترافیکی و اثرات سوء آن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در مطالعات موردی برای مشهد که یکی از کلان شهرهای کشور محسوب می شود و هرساله تعداد قابل توجهی زائر و سیاحت گر وارد این شهر می شوند بررسی های آماری بعمل آمده و نتایج این بررسی ها تجزیه و تحلیل شده و راهکارهائی برای کاهش این آلودگی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, ترافیک, آلودگی محیط زیستی, آلاینده های ترافیکی, مشهد از کلان شهرهای کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020348,
author = {شکوهیان, محمد and قاضی نژاد, محمّد},
title = {ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست},
booktitle = {پنجمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترافیک، آلودگی محیط زیستی، آلاینده های ترافیکی، مشهد از کلان شهرهای کشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست
%A شکوهیان, محمد
%A قاضی نژاد, محمّد
%J پنجمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران
%D 2010

[Download]