دومین همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی , 2009-10-07

عنوان : ( بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) )

نویسندگان: عبدالله همتیان سورکی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی قیافه داوودی , سید علی مرتضوی , سید علی هاشمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کامپوزیت‏های اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربر)

کلمات کلیدی

بررسی کامپوزیت‏های اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربر)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020381,
author = {همتیان سورکی, عبدالله and طباطبائی یزدی, فریده and مهدی قیافه داوودی and مرتضوی, سید علی and سید علی هاشمی},
title = {بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری)},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی},
year = {2009},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بررسی کامپوزیت‏های اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربر)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری)
%A همتیان سورکی, عبدالله
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مهدی قیافه داوودی
%A مرتضوی, سید علی
%A سید علی هاشمی
%J دومین همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی
%D 2009

[Download]