پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2011-01-11

عنوان : ( الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا )

نویسندگان: میثم حاجی زاده , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا

کلمات کلیدی

الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020394,
author = {حاجی زاده, میثم and ساده, جواد},
title = {الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا
%A حاجی زاده, میثم
%A ساده, جواد
%J پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2011

[Download]