علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (2), سال (2006-7) , صفحات (133-133)

عنوان : The study of attitude of the agricultural students on the employment in the rural areas ( بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: محسن تبرائی , ميترا قاسمي ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اشتغال در مناطق روستایی یکی از مهمترین سیاست‌های کلیدی در برنامه‌های آموزش عالی کشاورزی است بگونه‌ای که صاحب نظران معتقدند در صورت ایجاد نگرش مثبت در این زمینه داوطلبین رشته‌های کشاورزی نه تنها با انگیزه قوی‌تری وارد دانشگاه می‌شوند، بلکه پس از فراغت از تحصیل، کارایی عملیاتی بالاتری را نیز در بخش کشاورزی دارا خواهند بود. با توجه به این مهم و با هدف بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل موثر بر آن، مطالعه‌ای در مورد دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسش‌نامه بین کلیه دانشجویان (806 نفر) فراهم گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که اکثر دانشجویان مورد مطالعه علاقمند به کار در مناطق روستایی بوده‌اند بگونه‌ای که امتیاز نگرش به کار در روستا برابر 86/2 بود. بین متغییرهای جنسیت، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، محل سکونت، سابقه سکونت در روستا، میزان رضایت از انتخاب رشته کشاورزی، اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور سراسری و مقطع تحصیلی با نگرش به اشتغال در مناطق روستایی رابطه معنی‌داری وجود دارد و عمده پاسخگویان عوامل دوری از اعضای خانواده و پایین بودن سطح درآمد در روستاها را به عنوان مهم‌‌ترین عوامل عدم جذب دانش آموختگان کشاورزی به فعالیت در روستاها بر شمرده‌اند. این مطالعه علاوه بر تخصیص درصدی از ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده‌های کشاورزی، به داوطلبین روستایی (به عنوان سهمیه ویژه مناطق روستایی) و نیز ایجاد نسبت متوازن در جذب دانشجویان دختر و پسر، ایجاد زمینه‌های کارآفرینی برای دانش آموختگان کشاورزی در روستاها از طریق پرداخت اعتبارات ویژه کار و سکونت در روستاها را به عنوان مکمل درآمدی پیشنهاد نموده است. واژه‌های کلیدی: اشتغال در مناطق روستایی، دانشجویان کشاورزی، نگرش.

کلمات کلیدی

, اشتغال در مناطق روستایی, دانشجویان کشاورزی, نگرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102040,
author = {تبرائی, محسن and ميترا قاسمي},
title = {The study of attitude of the agricultural students on the employment in the rural areas},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {133--133},
numpages = {0},
keywords = {اشتغال در مناطق روستایی، دانشجویان کشاورزی، نگرش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The study of attitude of the agricultural students on the employment in the rural areas
%A تبرائی, محسن
%A ميترا قاسمي
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]