بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین , 2011-02-15

عنوان : ( تغییرات زیستی و چینه زیست نگاری مرز دونین-کربونیفر وارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه- منطقه طبس )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , مریم السادات صالح عقیلی , وصال شیبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگنبرگ، حوض دوراه، رویداد زیستی، شیل تیره

کلمات کلیدی

, هنگنبرگ, حوض دوراه, رویداد زیستی, شیل تیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020409,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and صالح عقیلی, مریم السادات and وصال شیبانی},
title = {تغییرات زیستی و چینه زیست نگاری مرز دونین-کربونیفر وارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه- منطقه طبس},
booktitle = {بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هنگنبرگ، حوض دوراه، رویداد زیستی، شیل تیره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات زیستی و چینه زیست نگاری مرز دونین-کربونیفر وارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه- منطقه طبس
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صالح عقیلی, مریم السادات
%A وصال شیبانی
%J بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین
%D 2011

[Download]