دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , 2010-05-19

عنوان : ( بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , معصومه برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت و سلامتی مقوله ای است که ارتباط نزدیکی با پیشرفت و توسعه همه جانبه و از جمله رشد و توسعه اقتصادی دارد. زیرا جامعه سالم از یک طرف با نشاط تر و شاداب تر و با انگیزه بیشتری تلاش و فعالیت دارند و از طرف دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که منجر به کاهش درآمد ملی و در نتیجه رشد و توسعه می گردد کاهش می یابد. به همین دلیل امروزه در کلیه جوامع به این امر توجه خاصی مبذول دارند تا هر چه بیشتر شاخص های سلامت جامعه را افزایش دهند.در ادبیات اقتصاد سلامت نیز، سلامت انسان به عنوان جزئی از سرمایه انسانی می-باشد که تأثیر به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. از طرفی سلامت در فرهنگ متعالی اسلام به عنوان یک ارزش مطرح شده است و با تعابیر زیبایی مانند برترین نعمت ها، گواراترین بهره ها و نصیب ها، سرمایه زندگی و.... توصیف شده است و به همین لحاظ طبیعی است تلاش برای دستیابی به چنین نعمت ارزشمندی کاملاً مورد توجه، تأیید و حمایت آئین اسلام باشد و برای تحقق آن احکام زیادی در قالب توصیه ها و رهنمودها ذکر شده باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه ها و تعالیم اسلام می باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, سلامت, توسعه اقتصادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020411,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and برجی, معصومه},
title = {بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی},
booktitle = {دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرمایه انسانی، سلامت، توسعه اقتصادی، اسلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A برجی, معصومه
%J دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2010

[Download]