کنگره ملی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک , 2011-02-27

عنوان : ( جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سیده زهرا موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خصوص‌ جهانی‌ شدن‌ تعاریف‌ متعددی‌ وجود دارد که‌ هر یک‌ بر جنبه‌یی‌ از جهانی‌ شدن‌ تاکید می‌کند. بر اساس برخی تعاریف، جهانی شدن عبارت است ازکلیه فرایند هایی که به وسیله آن مردمان جهان درون یک جامعه واحد جهانی ادغام گردند. این فرایند عمدتا در سه بعد اقتصادی، فرهنگی -اجتماعی و سیاسی جامعه بین المللی را دگرگون کرده است. در این فرایند محتوی، شکل، جهت حرکت و آینده بستگی به نقش و اهمیت بازیگران جهانی دارد. به عبارت دقیق تر، نظام ژئوپلیتیک جهانی از ساختار سلسله مراتبی قدرت برخوردار است وکشور هایی که در این ساختار از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی وفرهنگی قدرت برتر محسوب می شوند، به تناسب وزن و منزلت ژئوپلیتیکی خود می توانند بر پروسه یا پروژه جهانی شدن تاثیر گذار باشند. به نظر می رسد در بین کشور ها، ایالات متحده آمریکا به دلیل برتری نسبی در چهار بعد اقتصادی، نظامی، تکنولوژیکی و سیاسی؛ قدرت برتر محسوب شده وسعی دارد بر موج جهانی شدن ها سوار شده و آن را در مسیر منافع خود هدایت کند.تلاش سالهای اخیر این کشور در جهت طرح و اجرای نظام نوین جهانی(در بعدسیاسی) و همچنین آمریکائی کردن فرهنگ جهان (در بعد فرهنگی)، از این منظر قابل تفسیر است. این مقاله تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی به تبیین رابطه بین نظام ژئوپلیتیک جهانی و پروسه یا پروژه جهانی شدن بپردازد. بر این اساس، با تاکید بر ایالات متحده آمریکا، نقش هر کدام از قدرت های برتر نظام ژئوپلیتیک جهانی در فرایند جهانی شدن فرهنگ و سیاست مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, نظام ژئوپلیتیک جهانی, جهانی شدن سیاسی, آمریکائی شدن فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020433,
author = {زرقانی, سیدهادی and سیده زهرا موسوی},
title = {جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی},
booktitle = {کنگره ملی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهانی شدن، نظام ژئوپلیتیک جهانی، جهانی شدن سیاسی، آمریکائی شدن فرهنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سیده زهرا موسوی
%J کنگره ملی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
%D 2011

[Download]