هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-04-30

عنوان : ( بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: ملیحه امینی , معصومه میر , محمدحسین یغمائی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020434,
author = {ملیحه امینی and معصومه میر and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک
%A ملیحه امینی
%A معصومه میر
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]