هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی )

نویسندگان: زینب اخباری , نجمه ملکی , محمدحسین یغمائی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی

کلمات کلیدی

شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020435,
author = {زینب اخباری and نجمه ملکی and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی
%A زینب اخباری
%A نجمه ملکی
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]