علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز, دوره (1), شماره (4), سال (2007-12) , صفحات (95-113)

عنوان : ( بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران )

نویسندگان: مهدی پیری , علیرضا کرباسی , مسعود همایونی فر , رسول محمدرضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در بسیاریاز کشورهای در حال توسعه، افزایش تولید تنها بخشی از اهداف بخش کشاورزی را تشکیل می دهد و بخش مهم دیگری، بازاریابی محصولات تولید شده است.

کلمات کلیدی

, پیوستگی بازار, حاشیه بازاریابی, زردآلو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020453,
author = {مهدی پیری and علیرضا کرباسی and همایونی فر, مسعود and رسول محمدرضایی},
title = {بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران},
journal = {علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز},
year = {2007},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-9341},
pages = {95--113},
numpages = {18},
keywords = {پیوستگی بازار، حاشیه بازاریابی، زردآلو،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران
%A مهدی پیری
%A علیرضا کرباسی
%A همایونی فر, مسعود
%A رسول محمدرضایی
%J علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز
%@ 1735-9341
%D 2007

[Download]