مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (38), سال (1997-12) , صفحات (195-212)

عنوان : ( درآمدی به فلسفه علم )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی درآمدی به فلسفه علم

کلمات کلیدی

فلسفه علم معرفت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020465,
author = {حقی, علی},
title = {درآمدی به فلسفه علم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {1997},
volume = {1},
number = {38},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {195--212},
numpages = {17},
keywords = {فلسفه علم معرفت شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی به فلسفه علم
%A حقی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 1997

[Download]