پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (4), شماره (12), سال (2002-10) , صفحات (158-167)

عنوان : ( درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی

کلمات کلیدی

, قیاس , استقرا , تمثیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020468,
author = {حقی, علی},
title = {درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2002},
volume = {4},
number = {12},
month = {October},
issn = {1735-9791},
pages = {158--167},
numpages = {9},
keywords = {قیاس - استقرا - تمثیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی
%A حقی, علی
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2002

[Download]