مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (42), سال (1999-3) , صفحات (129-174)

عنوان : ( فلسفه علم )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فلسفه علم

کلمات کلیدی

, علم , فلسفه , ابزار انگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020470,
author = {حقی, علی},
title = {فلسفه علم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {1999},
volume = {1},
number = {42},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {129--174},
numpages = {45},
keywords = {علم - فلسفه - ابزار انگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فلسفه علم
%A حقی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 1999

[Download]