اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت پایدار و نقش آن در توسعه ایران اسلامی , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , زینب لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت پدیده ای است که امروزه اغلب کشورها با آن مواجه اند و از آن تأثیر می پذیرند. این پدیده از دیرباز مورد توجه حکومتها بوده است چراکه اثرات و پیامدهای آن محدود به افراد یا دوره زمانی خاصی نیست، بلکه در بلند مدت برزندگی فردی و اجتماعی سایه می افکند. از یک طرف شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بعضی از مناطق یا جوامع ممکن است در ایجاد زمینه مهاجرت موثر باشد، از طرف دیگر شرایط مطلوب تر در مناطق یا کشورهای دیگر می تواند موجبات مهاجرت را فراهم نماید. گاهی نیز ممکن است ذهنیات و باور های نادرست و غلط از شرایط ایده آل در کشوری دیگر در مقطعی کوتاه منجر به سیل مهاجرت افراد به نقاط دیگر دنیا باشد اما در بلندمدت ذهینات افراد با واقعیتهای بیرونی هماهنگی پیدا می کند. اما مهاجرت به هر علتی که باشد، تمام جامعه را درگیر می کند. این درگیر بودن الزاماً بد نیست و در بسیاری از موارد نه تنها افراد بلکه کشورها نیز از آن سود می برند. نوع و میزان مهاجرتی که کشورها با آن مواجه اند اثرات متفاوتی در اقتصاد آنها ایفا می کند. از این نظرکشورها به صورتهای متفاوتی با مهاجرت روبه رو می شوند. مهاجرت علت و عوامل گوناگونی دارد و به صورتهای مختلفی رخ می دهد از آن جمله می توان به مهاجرتهای داخلی، خارجی، اختیاری و اجباری اشاره نمود. در بعضی موارد افراد به منظور پیدا کردن کار، تکمیل تحصیلات، توسعه کسب و کار، شرایط بهتروآزادی عمل بیشتردر زندگی روزمره اقدام به مهاجرت می نمایند. در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی روند کلی مهاجرت در دنیا اثرات اقتصادی این پدیده در دو نوع ازکشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر، به خصوص اگر توام با برنامه ریزی باشد، مطالعه و بررسی گردد. در انتها به سیاستهایی که منجر به تعدیل مهاجرت می شود، اشاره می گردد تا پیامد های نا مطلوب آن در کشور عزیزمان ایران به حد اقل برسد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, اثرات اقتصادی, پلیس, مدیریت مهاجرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020476,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and لطفعلی پور, زینب},
title = {بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن},
booktitle = {اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت پایدار و نقش آن در توسعه ایران اسلامی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت، اثرات اقتصادی، پلیس، مدیریت مهاجرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A لطفعلی پور, زینب
%J اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت پایدار و نقش آن در توسعه ایران اسلامی
%D 2011

[Download]