همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی )

نویسندگان: مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف این پ‍وهش مقایسه اضطراب متاثر از نقص ساختاری یا کارکردی CNS در مادران کودکان مبتلا به ناتوانائیهای یادگیری و مادران کودکان عادی می باشد

کلمات کلیدی

, سیستم اعصاب مرکزی , اضطراب , ناتوانائیهای یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020477,
author = {سروی, مرضیه and غنائی چمن آباد, علی and عبدخدائی, محمدسعید and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سیستم اعصاب مرکزی -اضطراب - ناتوانائیهای یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی
%A سروی, مرضیه
%A غنائی چمن آباد, علی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]