نهمین کنفرانس هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( شبیه سازی سوخت انژکتور چرخشی فشار بالا و بررسی پس فشارهای متفاوت )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , امین ضیاء فروغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از کد منبع باز شبیه سازی پاشش سوخت از انژکتور انجام می شود. حل گر مورد استفاده در این کار بطور اختصاصی حل گر بر مبنای روش اویلری- لاگرانژی می باشد بطوریکه فاز گاز بر اساس معادلات فاز پیوسته حل می شود و فاز پراکنده با استفاده از روش لاگرانژی دنبال می شود. از آنجا که شبیه سازی پاشش سوخت با استفاده از روند اویلری- لاگرانژی وابستگی شدیدی به شبکه عددی دارد بطور اختصاصی بحث های عددی در مورد این دو نوع انژکتور بررسی خواهد شد. بعلاوه تاثیر ثوابت مدل شکست ثانویه و تاثیر پارامتر پس فشار بر پارامترهای پاشش سوخت از انژکتور بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, اسپری, انژکتور چرخشی, اتمیزه شدن, شکست ثانویه, پس فشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020478,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and ضیاء فروغی, امین},
title = {شبیه سازی سوخت انژکتور چرخشی فشار بالا و بررسی پس فشارهای متفاوت},
booktitle = {نهمین کنفرانس هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسپری، انژکتور چرخشی، اتمیزه شدن، شکست ثانویه، پس فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سوخت انژکتور چرخشی فشار بالا و بررسی پس فشارهای متفاوت
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A ضیاء فروغی, امین
%J نهمین کنفرانس هوافضای ایران
%D 2010

[Download]