اولین کنگره زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2003-02-27

عنوان : ( بقاء و احیاء میکروارگانیزم مهندسی ژنتیک شده Alcaligenes eutropus H850Lr که با ژن luxAB مارکدار شده )

نویسندگان: منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزاد سازی باکتریها در محیط ....

کلمات کلیدی

, Alcaligenes eutrophea, luxAB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020497,
author = {مشرقی, منصور},
title = {بقاء و احیاء میکروارگانیزم مهندسی ژنتیک شده Alcaligenes eutropus H850Lr که با ژن luxAB مارکدار شده},
booktitle = {اولین کنگره زیست شناسی سلولی و مولکولی},
year = {2003},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {Alcaligenes eutrophea، luxAB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بقاء و احیاء میکروارگانیزم مهندسی ژنتیک شده Alcaligenes eutropus H850Lr که با ژن luxAB مارکدار شده
%A مشرقی, منصور
%J اولین کنگره زیست شناسی سلولی و مولکولی
%D 2003

[Download]